ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520025
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  520025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านติ้วน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tewnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านติ้วน้อย
ตำบล :
  นาโป่ง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042039334
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/5/2481
อีเมล์ :
  tewnoi206@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.